Zwrot

W przypadku gdy kupujący chce zgłosić roszczenie reklamacyjne, należy opisać wadę oraz wpisać numer zamówienia. Następnie wysłać zgłoszenie na adres stacjonarny  sprzedawcy lub adres e-mailowy sprzedawcy smacznego@twojekrowki.pl. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji kupujący zostanie powiadomiony pisemnie lub mailowo, w zależności od wybranego przez kupującego sposobu złożenia reklamacji.

Podczas reklamacji obowiązkowe jest  podanie przyczyny zwrotu. Krówki przygotowujemy pod indywidualne zamówienia klientów. Podstawę prawną wyłączenia odstąpienia stanowi art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).